SFO

SFO'en (skolefritidsordningen) er et fritidstilbud til børn fra 0.-3. klasse. Der er pasningsgaranti for børn fra 0.-3. klasse.

Ønsker du at melde dit barn til Asferg Skoles SFO, skal du gøre det via Digital Pladsanvisning.

Vi er en lille og tryg SFO med et godt kendskab til alle børn. Vores SFO er en lille hyggelig enhed i den store helhed – et fristed med hjemlig atmosfære

Vi vægter nærvær i vores relation til børnene, og der er plads til individuelle hensyn.

Vi møder børnene både i skoletiden og SFO tiden og binder børnenes hele dag sammen.

Vi har den daglige kontakt til jer forældre, og vi bestræber os på at have tid til jer, når I afleverer og henter jeres barn.

Trivsel i højsædet

Vi arbejder med "Fri for mobberi" og de 4 kerneværdier: Omsorg, respekt, tolerance og mod.

Vi har plads og tid til fællesskab, leg og venskaber – også på tværs af klasserne.

Vi føler et fælles ansvar for, at børnene trives og er glade for at være i SFO'en.

Vi lægger vægt på, at børnene respekterer hinandens forskelligheder, hjælper hinanden og taler pænt til andre, så de kan agere i en gruppe med respekt for fællesskabet.

Vi arbejder også med børnenes dannelse eks. vente på tur, sige tak, rydde op m.m.

Vi støtter børnene i at passe på vores hus og alle vores ting.

Vi bruger humoren til at berige vores dag :-) 

Aktiviteter

Vi afholder børnemøder, hvor der er plads til fælles beskeder og børnenes bemærkninger og ønsker for SFO.

Vi afholder jævnligt maddage og af og til emneuger.

Vi har årlige traditioner: Fælles fødselsdagsfest, bedsteforældredag, sommerudflugt.

Der tilbydes diverse aktiviteter: Bevægelse i gymnastiksalen, bål i haven, kreativitet i tegnerummet m.m.

Der er plads til børnenes egne udfoldelser med vægt på den frie, mere ustrukturerede leg og kreativitet.

Gode faciliteter

Vi har vores eget SFO-hus med fællesrum og små hyggelige rum, så der også er mulighed for at trække sig lidt tilbage.

Vi har rum der er indrettet til diverse aktiviteter: puderum, dukkerum, legorum og tegnerum/det kreative rum.

Vi må desuden benytte skolens lokaler som f.eks. gymnastiksal og musikrum.

Der er store udearealer, som vi deler med skolen: En gammel have med træer, buske, sandkasse og legehus, desuden fodboldbane, multibane og legeplads.