SFO

SFO'en (skolefritidsordningen) er fritidstilbud til børn fra 0.-3. klasse.

Vores SFO er en lille hyggelig enhed i den store helhed – et fristed med hjemlig atmosfære:

 • Vi er en lille og tryg SFO med et godt kendskab til alle børn.
 • Vi vægter nærvær i vores relation til børnene, og der er plads til individuelle hensyn.
 • Vi møder børnene både i skoletiden og SFO tiden og binder børnenes hele dag sammen.
 • Vi har den daglige kontakt til jer forældre, og vi bestræber os på at have tid til jer, når I afleverer og henter jeres barn.

Vores SFO har trivsel i højsædet:

 • Vi arbejder med ”Fri for mobberi” og de 4 kerneværdier: Omsorg, respekt, tolerance og mod.
 • Vi har plads og tid til fællesskab, leg og venskaber – også på tværs af klasserne.
 • Vi føler et fælles ansvar for, at børnene trives og er glade for at være i SFO’en.
 • Vi lægger vægt på, at børnene respekterer hinandens forskelligheder, hjælper hinanden og taler pænt til andre, så de kan agere i en gruppe med respekt for fællesskabet.
 • Vi arbejder også med børnenes dannelse eks. vente på tur, sige tak, rydde op m.m.
 • Vi støtter børnene i at passe på vores hus og alle vores ting.
 • Vi bruger humoren til at berige vores dag :-) 

Vores SFO igangsætter diverse aktiviteter og lytter til børnenes egne ønsker og behov:

 • Vi afholder børnemøder, hvor der er plads til fælles beskeder og børnenes bemærkninger og ønsker for SFO.
 • Vi afholder jævnligt maddage og af og til emneuger.
 • Vi har årlige traditioner: Fælles fødselsdagsfest, bedsteforældredag, sommerudflugt.
 • Der tilbydes diverse aktiviteter: Bevægelse i gymnastiksalen, bål i haven, kreativitet i tegnerummet m.m.
 • Der er plads til børnenes egne udfoldelser med vægt på den frie, mere ustrukturerede leg og kreativitet.

Vores SFO har gode faciliteter:

 • Vores eget SFO-hus med fællesrum og små hyggelige rum, så der også er mulighed for at trække sig lidt tilbage.
 • Rum der er indrettet til diverse aktiviteter: puderum, dukkerum, legorum og tegnerum/det kreative rum.
 • Vi må desuden benytte skolens lokaler som f.eks. gymnastiksal og musikrum.
 • Store udearealer som vi deler med skolen: en gammel have med træer, buske, sandkasse og legehus, desuden fodboldbane, multibane og legeplads.