Idrætsundervisningen i aktivitetshuset i Asferg

Idrætsundervisningen på Asferg Skole planlægges og afvikles i Aktivitetshuset i Asferg. Trine og Karen Marie er fuld af gode ideer og sammen med idrætslærer på Asferg Skole tilrettelægger de spændende undervisning i de moderne faciliteter i Aktivitetshuset, som ligger lige ved siden af skolen.