Skolevejen

Det er vigtigt, at eleverne kommer trygt og sikkert til og fra skole. Læs her om dit barns skolevej til Asferg Skole.

Skolen er placeret centralt i landsbyen Asferg. Trafikken er mest intens omkring kl. 07.45 om morgenen, så alle elever møder i skole kl. 07.50 og undgår derfor den tætte trafik.

Skolebestyrelsen og skolen arbejder til stadighed med at forbedre trafiksikkerheden omkring skolen.

Som forælder har man ansvaret for, at børnene lærer at færdes i trafikken. F.eks. må man sikre sig at barnet er i stand til at klare skolevejen på cykel, inden man giver tilladelse til, at barnet cykler til skole. Skolens færdselsundervisning skal betragtes som et supplement. Vi vil gerne bakke op om og opmuntre til, at børnene transporterer sig selv i videst muligt omfang.

Skolebus

Mere end halvdelen af skolens elever kører med skolebus.

Skolebuskørslen hører ikke under skolens ansvarsområde, men er der problemer i busserne, tager vi det op med børnene, kontakter forældrene, busselskabet og evt. forvaltningen med henblik på at få løst problemerne.

Du kan se køreplanen for skolebussen på Midttrafiks hjemmeside.

Gratis transport til skole 

Elever har ret til gratis transport til og fra skole, hvis vejen mellem skole og hjem har en vis længde, eller hvis vejen er vurderet som trafikfarlig.

For at få gratis kørsel er det et krav, at eleven går på den skole, hvis distrikt han/hun tilhører. Går eleven på en anden skole end distriktsskolen, skal forældrene selv betale for transporten.

Du kan læse mere om reglerne for transport til skole på Randers Kommunes hjemmeside.