Førskole

Førskole er et tilbud, som skal sikre en tryg og glidende overgang fra dagtilbud til skole for de kommende skolebørn.

Børnene går i førskole fra marts/april til skolestart i august.

Via førskolen får de kommende børnehaveklassebørn kendskab til skolen, mens skolen også får kendskab til børnene og forældrene inden skolestart.

I maj måned har børnehaven og skolen/SFO’en en overleveringskonference, hvor der videregives relevante informationer om det enkelte barn, og der vil også være besøgsdage i skolen for de kommende børnehaveklassebørn. Her arbejder børnene sammen med deres kommende børnehaveklasseleder. Fra nogle børnehaver følger der også en pædagog med børnene i skole i disse dage.

Der tilstræbes ligeledes at sikre en glidende overgang fra børnehave til SFO/fritidshjem. Det er dog frivilligt at flytte barnet til SFO/fritidshjem inden skolestart.

Førskole på Asferg Skole

Der afholdes et informationsmøde på skolen i maj måned for nye børn og deres forældre.

Børnehaveklasselederen er på besøg en formiddag i børnehaverne.

De nye 0. klassebørn er på besøg på skolen, hvor 5. klasse laver et lille løb på skolen for dem.

De nye 0. klassebørn er på besøg i små hold en hel skoledag i nuværende 0. klasse i juni måned.

Der afholdes et overleveringsmøde mellem skole og børnehaverne inden skolestart.