Førskole

Førskole er et tilbud, som skal sikre en tryg og glidende overgang fra dagtilbud til skole for de kommende skolebørn.

Førskole er et frivilligt tilbud, som gør det muligt for skoler at overtage børnene de sidste måneder af deres børnehavetid.

Via førskolen får de kommende børnehaveklassebørn kendskab til skolen, mens skolen også får kendskab til børnene og forældrene inden skolestart.

Børnene går i førskole fra marts/april til skolestart i august.

Skriv dit barn op

Du skal huske også at skrive dit barn op til 0. klasse. Dit barn bliver ikke automatisk skrevet op til 0. klasse, når det bliver tilmeldt førskole.

Læs mere om skolestart og skoleindskrivning her.

Aktiviteter i førskolen

Der afholdes et informationsmøde på skolen i maj måned for nye børn og deres forældre.

Børnehaveklasselederen er på besøg en formiddag i børnehaverne.

De nye 0. klassebørn er på besøg på skolen, hvor 5. klasse laver et lille løb på skolen for dem.

De nye 0. klassebørn er på besøg i små hold en hel skoledag i den nuværende 0. klasse i juni måned.

Der afholdes et overleveringsmøde mellem skolen og børnehaverne inden skolestart.