Skoleskift

Da Asferg Skole kun har elever til og med 6. klassetrin, skifter eleverne skole, når de skal i 7. klasse.

Eleverne på Asferg Skole skifter efter 6. klasse til Fårup Skole, hvor de skal gå i 7.-9. klasse.

Mange elever kan have gavn af at skifte miljø, møde nye lærere, der ser dem med nye øjne, og få muligheden for at skabe nye venskaber. Samtidig er skiftet med til tydeligt at markere overgangen til udskolingen.

For at skabe det bedste grundlag for elevernes overgang til Fårup Skole, samarbejder de to skoler. Det kan bl.a. være i forbindelse med:

  • idrætsdage
  • besøg ved generalprøver i forbindelse med skolefest
  • klasses forældre inviteres til forældremøde på Fårup Skole
  • indskolingsdag
  • venskabsklasser – to skolebesøg om året