Udflugter

I løbet af skoletiden kan eleverne komme til at deltage i forskellige udflugter med skolen, f.eks. hytteture og lejrskoler.

Formålet med hytteture og lejrskoleophold er at give eleverne oplevelser, lade dem afprøve forskellige arbejdsformer og emner samt styrke klassernes sammenhold og fællesskab.

Hytteture og lejrskole forberedes og efterbehandles på skolen.

Der kan opkræves forældrebetaling i form af kostpenge. Derudover anvendes klassernes teambudgetbeløb.

De forskellige udflugter

Én gang i skoleforløbet søges gennemført et ”skolebytteprojekt”.

Der arrangeres et lejrskoleophold for 6. klasse, der ikke berøres af et evt. skolebytteprojekt. De pædagogiske overvejelser samt elever og læreres ønsker er afgørende for, hvor lejrskolen finder sted.

1. årgang tager på hyttetur.