Medicinhåndtering

Retningslinjer for håndtering, udlevering af og ansvar for receptpligtig medicin på Asferg Skole og i Asferg SFO.

Medicingivning i skole-, SFO- og klub tiden skal begrænses mest muligt, og det skal altid overvejes i samarbejde med lægen, om medicineringstidspunkterne kan tilrettes, så der kun skal gives medicin derhjemme.

Håndtering og udlevering

Inden medicineringen udfyldes en blanket af forældrene.

Blanketten udfyldes for et skoleår ad gangen, medmindre der sker ændringer i løbet af året. I så fald er det forældrenes ansvar at give skolen besked herom.

Blanketten opbevares i elevens mappe på skolens kontor og kan til enhver tid tilbagekaldes ved henvendelse til kontoret.

Medicin skal afleveres i originalpakningen eller i doseringsæsker, hvor følgende tydeligt skal kunne ses:

  • Medicinens navn
  • Barnets navn
  • Barnets CPR-nr.
  • Dosis – skriftlig instruks fra lægen.

Forældrene er ansvarlige for at instruere personalet i medicingivningen og at give klar besked ved eventuelle medicinændringer.

Det forventes, at eleven medbringer et pilleur (helst armbåndsur), som giver signal til eleven, når det er tid til medicin. Dette for at hjælpe eleven til at blive medansvarlig for at sørge for at få medicinen.

Medicinen skal opbevares i et aflåst skab på skolen.

På lejrskoler, hytteture og andre ture opbevarer personalet altid medicinen forsvarligt.

Ansvar

Det er forældrene, der har ansvaret for medicineringen af deres barn. Den enkelte medarbejder kan ikke stilles til ansvar, hvis der sker fejl i forhold til medicineringen, herunder hvis man glemmer at give medicinen.