Læringscenter

Skolens pædagogiske læringscenter – tidligere kendt som skolebiblioteket – er en central del af skolens læringsmiljø.

På Asferg Skole kaldes det pædagogiske læringscenter også for mediecentret. Mediecentret er en del af elevernes hverdag, fra de begynder i skolen. De kan låne bøger med hjem, de kan søge oplysning til løsning af opgaver, og klasserne kan låne bøger og materialer til brug i klassen.

Hver klasse har en bestemt time om ugen, hvor de kan låne biblioteksbøger.

Åbningstider

Mediecentret er normalt åbent til skoledagens afslutning.

Eleverne må gerne benytte mediecentret efter skoletid til lektier og andet relevant arbejde. Der vil være en lærer til stede, som kan hjælpe og vejlede.

I tilfælde af at der er lukket, kan man henvende sig på kontoret og muligvis få adgang.