Læringscenter

Skolens pædagogiske læringscenter – tidligere kendt som skolebiblioteket – er en central del af skolens læringsmiljø.

På Asferg Skole kaldes det pædagogiske læringscenter også for skolebibliotek. skolebiblioteket er en del af elevernes hverdag, fra de begynder i skolen. De kan låne bøger med hjem, de kan søge oplysning til løsning af opgaver, og klasserne kan låne bøger og materialer til brug i klassen.

Hver klasse har en bestemt time om ugen, hvor de kan låne biblioteksbøger.

Åbningstider

Skolebibliotek er normalt åbent til skoledagens afslutning og man kan opholde sig der - efter aftale med det pædagogiske personale.