Værdigrundlag

På Asferg Skole arbejder vi med værdierne nærhed, helhed og udfoldelse.

Nærhed

Mål: At vi alle oplever at være en værdifuld og ansvarlig del af fællesskabet.

 • Vi bidrager alle til et trygt fællesskab.
 • Vi tager os af hinanden.
 • Vi har respekt for skolen og skolens ting.
 • Vi skal være respektfulde i forhold til det samfund, skolen er en del af.
 • Vi har en anerkendende tilgang til hinanden.
 • Eleverne inddrages i ansvaret for et godt miljø på skolen.
 • Samarbejdet mellem skole og hjem tillægges stor værdi.

Helhed

Mål: At vi alle bliver hele mennesker med gode sociale og faglige færdigheder.

 • Dagen er præget af hele forløb.
 • Sammenhæng mellem store og små, skole og fritid, skole og hjem
 • Sammenhæng med det omgivende samfund
 • Den høje faglighed er en forudsætning for, at alle realiserer deres potentiale.
 • Forskellige fagligheder ”trækker sammen” i et udviklende pædagogisk læringsmiljø.
 • Det tværfaglige samarbejde udvikles.

Udfoldelse

Mål: At vi alle oplever glæden ved at lære.

 • Vi udfordrer alle evner og sanser.
 • Vi tager udgangspunkt i den enkeltes styrkeområder.
 • Vi giver rum og tid til leg, eksperimenter og kreativitet.
 • Undervisningen organiseres og struktureres såvel på langs som på tværs af skolen med fokus på brugen af alternative undervisningsformer.
 • Eleverne er bevidste om at undervisning og læring kan ske på forskellige måder.
 • Der gøres brug af alle udendørs lege- og læringsmiljøer.