Værdigrundlag

På Asferg Skole arbejder vi med værdierne Nærhed, højt til loftet og faglighed

Nærhed

Mål: At vi alle oplever at være en værdifuld og ansvarlig del af fællesskabet.

 • Vi ser den enkelte elev både socialt og fagligt
 • Fællesskab og omsorg på tværs af alle aldre
 • Organisatorisk nærhed: Leder, personale, elever og forældre
 • Skolen er forankret i lokalsamfundet

Faglighed

Mål: At vi alle oplever glæden ved at lære.

 • Arbejder med den enkelte elevs potentialer og talenter
 • Forskellige læringstilgange
 • Faglig støtte til den enkelte elev
 • Dannelse, trivsel og relationer
 • Det pædagogiske personale har tværfaglige kompetencer
 • Der gøres brug af alle udendørs lege- og læringsmiljøer

Højt til loftet

Mål: At vi alle bliver hele mennesker med gode sociale og faglige færdigheder.

 • Plads til alle, men ikke alt
 • Åbenhed om og plads til forskellighed
 • Vi lærer af vores fejl
 • Kort fra tanke til handling
 • Udearealer til leg og læring